Renova i fokus

Publicerad 2021-07-21 18:47

Renova är framtiden, med hållbarhet och långsiktighet jobbar de med framtiden redan nu. Under hösten kommer vi att utveckla samarbetet med olika former av insatser för att öka andelen kvinnor i verksamheten. Vi har intervjuat Mimmi Lagergren om läget just nu. (klicka på biilden och läs mer om Renova

Vad händer hos er under sommaren?

Renovas verksamhet måste alltid rulla, även under sommaren, så stora delar av verksamheten pågår som vanligt. Eftersom det behövs mindre värme på sommaren passar vi på att göra underhållsarbeten på avfallskraftvärmeverket i Sävenäs.

Hur ser framtiden ut i er bransch?

I takt med att befolkningen och företagandet i regionen ökar ökar även avfallsmängderna, vilket skapar ännu större behov av våra tjänster. Vi utvecklar hela tiden ny teknik för att kunna sortera och återvinna material för att minska avfallet och hjälpa till att göra våra kunder mer hållbara.

Vilka utmaningar står ni inför nu?

Det är ont om en del kompetens som vi behöver som till exempel plåtslagare, elektriker, bilmekaniker, drifttekniker och lastbilschaufförer.

Hur har marknaden förändrats på grund av pandemin ?

Vi har påverkats ganska lite av pandemin. Avfall uppstår i viss mån på andra ställen än normalt men totalt sett är det ingen större skillnad förutom i besöksnäringen där vi sett minskade mängder.

Hur ser du på att GHC kommer jobba aktivt med partner och bygga broar mellan partner och andra nätverk?

Vi ser fram emot att samverka med andra partners och nätverk, vi tror att vi kan ha stort utbyte av varandra.

Vi har en partner ansvarig som heter Marina Haldorsson, vad skulle du som partner önska att hon utvecklade för dig och övriga partners?
Frukostmöten kring intressanta teman, det kan handla om stadens och näringslivets utveckling eller ledarskap. Gärna med tid för mingel så att man kan knyta kontakter och utbyta erfarenheter.

Vad tror du om årets upplaga av GHC?
Starkaste gänget någonsin!

Vilken plats slutar vi på i grundserien?
Topp tre 😊

Tips på en bra sommaraktivitet när du är i Göteborg?

Åk ut i skärgården!

Jan Mellgren
Md svs sdhl rgb
Md sk rmklipp
Md klubb2014
Md visste du att
Md ladda ned
Md insta
Md ladda ned  1
Md myclub logo
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub